Till innehåll på sidan

Delmål 6.5 – Integrerad förvaltning av vattenresurser

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Indikator 6.5.1 - Grad av införlivande av förvaltning av vattenresurser

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.5.2 - Andelen yta av gränsöverskridande avrinningsområden med praktiska arrangemang för vattensamarbete

Nyckeltal

2020

100%

av de gränsöverskridande vattenförekomsterna omfattas av överenskommelser mellan länderna.