Till innehåll på sidan

Delmål 6.b – Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Indikator 6.b.1 - Andelen lokala administrativa enheter med etablerade och fungerande politik och förfaranden för lokalsamhällets deltagande i vatten- och sanitetshantering

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar