Till innehåll på sidan

Delmål 7.1 – Tillgång till modern energi för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

Indikator 7.1.1 - Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet

Nyckeltal

100%

av befolkningen i Sverige har tillgång till elektricitet

Indikator 7.1.2 - Andel av befolkningen som primärt förlitar sig på hållbara bränslen och ren teknik för matlagning och belysning

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar