Till innehåll på sidan

Delmål 7.2 – Öka andelen förnybar energi i världen

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Indikator 7.2.1 - Andelen förnybar energi i den totala slutliga energianvändningen

Nyckeltal

2019

56%

av den slutliga energianvändningen i Sverige utgörs av förnybar energi

Tabell

Förnybar energi i Sverige

Andel i procent av den totala slutliga energianvändningen

  Värme, kyla, industri m.m. El Transporter Totalt
2019 66 71 30 56
2018 65 66 30 55
2017 66 66 27 54
2016 66 65 27 53
2015 65 66 21 53
2014 65 63 19 52
2013 64 62 15 51
2012 63 60 14 50
2011 60 60 12 48
2010 59 56 10 47
2009 61 58 9 48
2008 58 54 9 45
2007 56 53 8 44
2006 54 52 8 42
2005 51 51 7 41

Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och Eurostat

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Andel energi från förnybara energikällor.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Förnybar energi i Sverige

TWh

  Biobränslen Vattenkraft Vindkraft Värmepumpar Solenergi Totalt Statistisk överföring till Norge Förnybar energi i målberäkning Total energianvändning
2019 126 67 21 17 1 231 6 225 399
2018 124 66 18 17 1 226 5 221 405
2017 126 66 17 16 0 226 5 220 407
2016 123 66 16 16 0 221 5 216 405
2015 119 67 14 14 0 214 4 210 396
2014 114 65 11 14 0 204 3 202 389
2013 114 68 9 14 0 205 2 203 401
2012 117 69 7 14 0 207 0 206 411
2011 109 69 5 14 0 197   197 407
2010 117 68 3 11 0 200   200 425
2009 107 68 3 11 0 189   189 394
2008 104 67 2 10 0 183   183 409
2007 103 69 1 9 0 182   182 415
2006 98 68 1 8 0 175   175 411
2005 92 68 1 7 0 168   168 413

Källa: Energiindikatorer, Energimyndigheten och Eurostat

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Andel energi från förnybara energikällor.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18