Till innehåll på sidan

Anställda 20-64 år efter näringsgren/sektor 2019

Antal i 1 000-tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

 AntalProcentKönsfördelning i procent
 kvinnormänkvinnormänkvinnormän
kommuner 667,5 206,2 30,9 9,4 76,4 23,6
regioner 203,3 61,0 9,4 2,8 76,9 23,1
stat 164,3 133,0 7,6 6,0 55,3 44,7
privat 1 106,3 1 774,0 51,3 80,6 38,4 61,6
uppgift saknas 17,1 27,6 0,8 1,3 38,3 61,7
totalt 2 158,5 2 201,8 100,0 100,0 49,5 50,5
därav anställda utomlands 14,1 24,0 0,7 1,1 37,0 63,0

 

 AntalProcentKönsfördelning i procent
 kvinnormänkvinnormänkvinnormän
enheter för vård och omsorg 564,7 149,4 26,2 6,8 79,1 20,9
utbildningsväsendet 405,5 150,1 18,8 6,8 73,0 27,0
personliga och kulturella tjänster m.m 105,9 71,1 4,9 3,2 59,8 40,2
hotell och restauranger 51,5 58,0 2,4 2,6 47,0 53,0
civila myndigheter och försvaret 214,2 138,7 9,9 6,3 60,7 39,3
kreditinstitut och försäkringsbolag 48,8 44,5 2,3 2,0 52,3 47,7
företagstjänster 240,0 297,6 11,1 13,5 44,6 55,4
handel 212,9 265,3 9,9 12,0 44,5 55,5
fastighetsbolag 30,6 33,4 1,4 1,5 47,8 52,2
informations- och kommunikationsföretag 67,1 151,9 3,1 6,9 30,6 69,4
jordbruk, skogsbruk och fiske 7,3 18,8 0,3 0,9 28,1 71,9
transportföretag 52,0 163,7 2,4 7,4 24,1 75,9
tillverknings- och utvinningsindustri 115,3 364,2 5,3 16,5 24,0 76,0
företag inom energi och miljö 15,1 41,1 0,7 1,9 26,9 73,1
byggindustri 25,7 250,3 1,2 11,4 9,3 90,7
uppgift saknas .. 3,6 .. 0,2 .. ..
totalt 2 158,5 2 201,8 100,0 100,0 49,5 50,5

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Anställningen avser huvudsysslan.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09