Till innehåll på sidan

Arbetslösa 20–64 år efter utbildningsnivå och tid i arbetslöshet 2019

Antal i 1 000-tal

Utbildningsnivå1-4 veckor5-26 veckor27+ veckoruppgift saknastotalt
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
Förgymnasial 6,1 5,2 12,0 15,4 12,4 13,0 4,7 6,0 35,1 39,6
Gymnasial 11,7 13,0 19,7 26,7 12,9 20,4 4,0 4,3 48,3 64,4
Eftergymnasial 18,2 13,3 21,7 19,9 13,2 15,9 5,1 3,2 58,1 52,3
Uppgift saknas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Totalt 36,1 31,7 54,2 62,3 39,3 49,2 14,1 14,2 143,8 157,4

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29