Till innehåll på sidan

Befolkningen 20–64 år i och utanför arbetskraften 2019

diagram

1) Arbetslösa redovisas som andel av arbetskraften

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29