Till innehåll på sidan

Befolkningen och relativa arbetskraftstal efter ålder och födelseregion 2019

Befolkningen i 1 000-tal och relativa arbetskraftstal (%)

Ålder
Födelseregion
Befolkningen
Antal
Relativa arbetskraftstal
Procent
 kvinnormänkvinnormän
25-44 år        
Sverige 935,5 1 000,3 91,5 93,5
Norden exkl. Sverige 20,1 14,1 84,9 93,7
Europa exkl. Norden 121,2 130,4 88,0 94,2
Asien 175,6 178,4 70,6 90,0
Afrika 52,2 46,7 69,7 88,3
Övriga länder 23,1 25,5 80,5 92,7
Totalt 1 327,6 1 395,4 87,3 92,9
45-64 år        
Sverige 983,9 1 014,8 88,0 91,4
Norden exkl. Sverige 45,7 31,2 76,5 81,1
Europa exkl. Norden 97,2 96,1 77,5 88,3
Asien 83,7 91,4 74,2 80,9
Afrika 18,7 22,6 73,7 87,9
Övriga länder 19,3 19,8 87,9 90,8
Totalt 1 248,4 1 275,8 85,6 90,1

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer födda i Turkiet redovisas i gruppen Europa utom Norden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29