Till innehåll på sidan

De 30 största yrkena 2018

Antal och könsfördelning (%)

diagram

Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

I de 30 största yrkena fanns, år 2018, 51 procent av alla anställda kvinnor och 36 procent av alla anställda män i åldern 20-64 år. Fyra av de 30 största yrkena hade en jämn könsfördelning, d.v.s. 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män. Dessa var: Kockar och kallskänkor, Lednings- och organisationsutvecklare, Gymnasielärare och Kundtjänstpersonal.

Det mest kvinnodominerade yrket bland de 30 största var, år 2018, Förskollärare med 96 procent kvinnor och 4 procent män. Det mest mansdominerade yrket var Träarbetare, snickare m.fl. med 1 procent kvinnor och 99 procent män.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29