Till innehåll på sidan

Faktisk och vanligen arbetad tid i genomsnitt per vecka efter hushållstyp, 2019

 Faktisk arbetad
tid. Timmar
Vanligen arbetad
tid. Timmar
  kvinnor män kvinnor män
Ensamstående        
  med barn under 7 år 25,7 32,4 36,4 40,3
  utan barn under 7 år 29,5 32,8 35,8 38,0
Gifta/samboende        
  med barn under 7 år 22,5 31,5 36,6 40,2
  utan barn under 7 år 30,0 34,5 37,1 40,4

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.

Kommentarer

Vanligen arbetad tid är den arbetstid som personen skulle arbeta enligt överenskommelse. För företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar och anställda utan överenskommen arbetstid avses den genomsnittliga arbetstiden. För personer som kallas vid behov och personer som arbetade tillfälligt under referensveckan avses den faktiska arbetade tiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-09