Till innehåll på sidan

Grad av könsdominans på arbetsmarknaden 2018

Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal

Yrken medKvinnorMän
90–100 % kvinnor, 0–10 % män 15,5 1,1
60–90 % kvinnor, 10–40 % män 51,0 16,3
40–60 % kvinnor, 40–60 % män 19,2 16,1
10–40 % kvinnor, 60–90 % män 13,1 43,2
0–10 % kvinnor, 90–100 % män 1,1 23,3
Totalt, procent 1,1 23,3
Totalt, antal 2 103 476 2 190 644

Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29