Till innehåll på sidan

Personer 20–64 år som inte tillhör arbetskraften efter huvudsaklig verksamhet 2019

Antal i 1 000 tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

 AntalProcentKönsfördelning
 kvinnormänkvinnormänkvinnormän
Hemarbetande 38,5 .. 8,8 .. .. ..
Studier 139,0 109,7 31,9 35,8 55,9 44,1
Arbetssökande 17,6 18,1 4,0 5,9 49,3 50,7
Pension 34,2 34,6 7,9 11,3 49,7 50,3
Sjukdom 143,7 93,3 33,0 30,4 60,6 39,4
Övrigt 62,6 48,8 14,4 15,9 56,2 43,8
Totalt 435,6 306,6 100,0 100,0 58,7 41,3

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29