Till innehåll på sidan

Relativa arbetskraftstal efter ålder 1970–2019

Andel (%) i arbetskraften av befolkningen för respektive åldersgrupp

diagram

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Sedan år 2005 räknas personer som är folkbokförda i Sverige och jobbar utomlands som sysselsatta i Arbetskraftsundersökningen. Tidigare räknades dessa personer till de som inte är i arbetskraften. Förändringarna som skedde innebar att det uppstod tidsseriebrott men är i tabeller och diagram länkade bakåt till och med år 1987.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29