Till innehåll på sidan

Segregeringsindex efter ålder 2018

Index och antal

ÅlderIndexFörvärvsarbetande
  KvinnorMän
20-34 47,4 663 625 717 728
35-49 51,6 756 031 787 510
50-64 58,7 683 820 685 406
totalt 20-64 52,0 2 103 476 2 190 644

Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Det betyder att ju större index desto högre grad av könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto mindre könssegregering. Indexet är beräknat på yrken enligt Svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29