Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–64 år efter ålder och anknytningsgrad till arbetsmarknaden 2019

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

ÅlderAntal i 1000–tal
 AntställdaFöretagareTotalt
 fast
anställning
tidsbegränsad
anställning
     
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
20-24 år 79,0 113,4 85,7 73,1 .. 6,9 167,2 193,4
25-34 år 420,1 484,9 115,7 105,1 16,5 41,6 552,2 631,6
35-44 år 451,7 479,2 57,1 39,3 27,1 78,3 535,9 596,8
45-54 år 504,0 491,1 39,3 30,2 34,7 98,8 578,0 620,1
55-64 år 376,1 360,7 29,8 24,7 37,2 88,4 443,2 473,9
samtliga 20-64 1 830,9 1 929,3 327,6 272,5 118,0 314,0 2 276,5 2 515,8

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Bland företagare ingår medhjälpande hushållsmedlem.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29