Till innehåll på sidan

Sysselsatta 20–64 år efter ålder och vanligen arbetad tid 2019

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

ÅlderProcent
 1-19 tim
(kort deltid)
20-34 tim
(lång deltid)
35- tim
(heltid)
Totalt
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
20-24 år 23,5 12,8 24,7 16,1 51,8 71,2 100,0 100,0
25-34 år 5,8 2,9 18,5 9,0 75,7 88,1 100,0 100,0
35-44 år 2,8 1,3 21,9 7,1 75,3 91,6 100,0 100,0
45-54 år 1,4 0,7 18,5 4,8 80,1 94,6 100,0 100,0
55-64 år 3,3 2,8 24,7 10,5 72,1 86,6 100,0 100,0
Totalt 4,8 2,7 21,0 8,3 74,3 89,0 100,0 100,0

 

ÅlderAntal
 1-19 tim
(kort deltid
20-34 tim
(lång deltid
35+ tim
(heltid)
Totalt
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
20-24 år 39,0 24,6 41,0 30,9 85,9 137,1 165,9 192,6
25-34 år 32,0 18,4 102,0 56,8 416,9 555,3 551,0 630,4
35-44 år 14,9 7,6 117,2 42,5 402,1 545,9 534,2 596,0
45-54 år 8,3 4,0 106,5 29,4 461,9 585,2 576,7 618,7
55-64 år 14,5 13,3 109,0 49,9 318,6 409,7 442,2 472,8
Totalt 108,7 67,9 475,8 209,5 1 685,5 2 233,1 2 269,9 2 510,5

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Vanligen arbetad tid är den arbetstid som personen skulle arbeta enligt överenskommelse. För företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar och anställda utan överenskommen arbetstid avses den genomsnittliga arbetstiden. För personer som kallas vid behov och personer som arbetade tillfälligt under referensveckan avses den faktiska arbetade tiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29