Till innehåll på sidan

Sysselsatta föräldrar 20–64 år med hemmavarande barn 16 år och yngre efter yngsta barnets ålder och anknytning till arbetsmarknaden 2019

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

Yngsta barnets ålderAntal
 AnställdaFöretagareTotalt
 fast anställningtidsbegränsad
anställning
 
     
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
0 år 74,9 82,4 4,7 11,8 .. 11,8 83,2 106,0
1-2 år 140,1 156,5 26,4 13,8 4,8 21,7 171,3 192,0
3-5 år 157,7 176,6 27,7 13,6 9,0 26,9 194,4 217,1
6-10 år 227,8 230,7 27,1 12,2 14,1 43,1 269,0 286,0
11-16 år 243,7 206,5 19,6 11,6 18,2 42,2 281,4 260,3

 

Yngsta barnets ålderAntal
 AnställdaFöretagareTotalt
 fast anställningtidsbegränsad
anställning
    
 kvinnormänkvinnormänkvinnormänkvinnormän
0 år 90,0 77,7 5,6 11,2 .. 11,1 100,0 100,0
1-2 år 81,8 81,5 15,4 7,2 2,8 11,3 100,0 100,0
3-5 år 81,1 81,4 14,3 6,3 4,6 12,4 100,0 100,0
6-10 år 84,7 80,6 10,1 4,3 5,2 15,1 100,0 100,0
11-16 år 86,6 79,3 7,0 4,5 6,5 16,2 100,0 100,0

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Bland företagare ingår medhjälpande hushållsmedlem.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29