Till innehåll på sidan

Sysselsatta föräldrar i åldern 20–64 år med hemmavarande barn 16 år och yngre efter yngsta barnets ålder och arbetstidens längd 2019

Andel (%) av alla sysselsatta i respektive grupp

Antal barn
Yngsta
barnets ålder
KvinnorMän
 deltidheltiddeltidheltid
1 barn        
0 år 15,9 84,1 8,6 91,4
1-2 år 30,2 69,8 10,2 89,8
3-5 år 39,3 60,7 8,8 91,2
6-10 år 31,5 68,5 12,1 87,9
11-16 år 26,0 74,0 5,7 94,3
2 barn        
0 år 25,6 74,4 8,6 91,4
1-2 år 37,7 62,3 13,0 87,0
3-5 år 36,1 63,9 8,1 91,9
6-10 år 28,7 71,3 7,1 92,9
11-16 år        
3 barn eller fler        
0 år 33,7 66,3 .. 90,0
1-2 år 42,8 57,2 10,5 89,5
3-5 år 40,4 59,6 9,1 90,9
6-10 år 30,2 69,8 9,0 91,0
11-16 år 34,4 65,6 .. 96,1

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Det finns två sätt att redovisa uppgift om heltid eller deltid. I denna tabell används personens svar på frågan "Arbetar du heltid eller deltid".

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-04