Till innehåll på sidan

Sysselsättningsgrad för personer i åldern 20–74 år efter ålder 2019

Andel (%) sysselsatta av befolkningen i respektive åldersgrupp

 AntalProcentKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Offentlig 1 034,7 400,2 100,0 100,0 72,1 27,9
Fast anställning 885,0 325,6 85,5 81,4 73,1 26,9
Tidsbegränsad 149,7 74,6 14,5 18,6 66,7 33,3
Privat 1 106,2 1 773,3 100,0 100,0 38,4 61,6
Fast 933,0 1 581,1 84,3 89,2 37,1 62,9
Tidsbegränsad 173,2 192,2 15,7 10,8 47,4 52,6
Privat och offentlig sektor 2 140,8 2 173,5 100,0 100,0 49,6 50,4
Fast 1 818,0 1 906,7 84,9 87,7 48,8 51,2
Tidsbegränsad 322,8 266,8 15,1 12,3 54,8 45,2
Summa alla anställda 2 158,5 2 201,8 100,0 100,0 49,5 50,5
Därav anställda utomlands 17,7 28,3 0,8 1,3 38,5 61,5

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29