Till innehåll på sidan

Tidsbegränsat anställda i åldern 20–64 år efter typ av anställning 2019

Antal i 1 000-tal

diagram

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29