Till innehåll på sidan

Undersysselsatta deltidsanställda 20–64 år efter ålder 2019

Antal i 1 000-tal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)

ÅlderAntal i 1 000-talProcentKönsfördelning
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
20-24 19,4 17,5 19,2 28,0 52,6 47,4
25-34 27,1 21,9 26,9 35,1 55,4 44,6
35-44 19,9 7,9 19,7 12,6 71,6 28,4
45-54 20,7 7,9 20,5 12,7 72,4 27,6
55-64 13,8 7,3 13,7 11,6 65,6 34,4
Totalt 100,9 62,4 100,0 100,0 61,8 38,2

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Undersysselsatta är personer som vill öka sin arbetstid och kan börja arbeta mer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29