Till innehåll på sidan

Undersysselsatta deltidsanställda 20–64 år efter utbildningsnivå och tid som undersysselsatt 2019

Antal i 1 000-tal och procentuell fördelning

 AntalProcent
 1-12
veckor
13-51
veckor
52-
veckor
uppgift
saknas
totalt1-12
veckor
13-51
veckor
52-
veckor
uppgift
saknas
totalt
 KvMKvMKvMKvMKvMKvMKvMKvMKvMKvM
förgymnasial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
gymnasial 11,2 6,3 .. .. .. .. .. .. 16,4 10,3 68,1 61,9 .. .. .. .. .. .. 100 100
eftergymnasial 8,7 5,9 .. .. .. .. .. .. 14,1 9,1 61,9 64,9 .. .. .. .. .. .. 100 100
uppgift saknas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
totalt 21,6 14,1 4,9 .. 3,1 2,1 4 3,7 33,7 22,8 64,3 62 14,7 .. 9,1 9,2 12 16,2 100 100

 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Definitioner och förklaringar

Undersysselsatta är personer som vill öka sin arbetstid och kan börja arbeta mer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29