Till innehåll på sidan

Arbetskraftstillhörighet för personer med funktionsnedsättning och övriga i befolkningen 16–64 år, 2021

Andel (%) av alla i gruppen

  Personer med funktionsnedsättning Övriga i befolkningen
  Kvinnor Män Kvinnor Män
I arbetskraften 76,0 82,3 84,0 87,8
Sysselsatta 68,1 73,1 76,6 80,7
Arbetslösa 10,4 11,2 8,8 8,1

Källa: Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktiosnedsättning, Arbetsförmedlingen och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Med funktionsnedsättning menas i denna undersökning att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att man har diabetes, hjärt-lungproblem, magtarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. De tillfrågade får en fråga om de utifrån denna definition har en funktionsnedsättning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-26