Till innehåll på sidan

Vuxna personer med missbruk och beroende den 1 november 2018

Antal per 100 000 personer efter insats

 KvinnorMän
Individuellt behovsprövade öppna insatser 103,0 211,2
Frivillig institutionsvård 13,2 38,2

Källa: Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet

Mer om statistiken

Källa
Socialstyrelsen (SoS)

Senast uppdaterad
2020-05-29