Till innehåll på sidan

Personer som känner oro för att utsättas för våldtäkt/andra sexuella övergrepp efter ålder 2020

diagram

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet

Kommentarer

Personer som svarat att de mycket ofta eller ganska ofta känner oro för att utsättas för våldtäkt /sexuella angrepp.

Metoden för NTU reviderades 2017. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se "Nationella trygghetsundersökningen 2017. Teknisk rapport".

Mer om statistiken

Källa
Brottsförebyggande rådet (Brå)

Senast uppdaterad
2020-05-26