Till innehåll på sidan

Indikatorer och publikationer om konjunkturläget

Här hittar du kvartals- och månadsvisa indikatorer om konjunkturläget i Sverige. Du når också SCB:s analyserande och kommenterande publikationer Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv samt SCB-Indikatorer.

Här hittar du kvartals- och månadsvisa indikatorer om konjunkturläget i Sverige. Du når också SCB:s analyserande och kommenterande publikationer Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv samt SCB-Indikatorer.

SCB:s konjunkturindikatorer kan användas för att belysa det rådande konjunkturläget i landet och hur utvecklingen har sett ut över tid. Vi har även statistik för att du ska kunna göra motsvarande bedömningar på regional nivå. 

Konjunkturindikatorer

Regionala konjunkturbarometrar

Regionala korttidsindikatorer

Analyserande och kommenterande publikationer

Publikationen Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv kommer ut varje kvartal med fokus på BNP-utvecklingen. Den innehåller även fördjupande artiklar om aktuella ämnen och belyser olika användningsområden för statistiken. SCB-Indikatorer är en månadstidskrift där den ekonomiska korttidsstatistiken presenteras och kommenteras.

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

SCB-Indikatorer

Externa källor till konjunkturstatistik 

Konjunkturinstitutet publicerar en konjunkturbarometer och prognoser över konjunkturläget i Sverige. 

Konjunkturinstitutets barometer och prognoser

Business Sweden ger ut en kvartalsvis indikator över svenska företags export. Undersökningen görs av SCB på uppdrag av organisationen.

Exportchefsindex (Business Sweden)

Indikatorer för EU

Eurostat publicerar utvalda ekonomiska indikatorer för EU-området. 

Euro-Indicators (Eurostat)