Till innehåll på sidan

Till dig som lämnar uppgifter för företag

Ny information om uppgiftslämnandet i företagsundersökningar med anledning av coronaviruset.

Öppet brev till företag

SCB:s generaldirektör Joakim Stymne berättar om vad vi gör för att underlätta uppgiftslämningen för företag.
 Nyhet

Information med anledning av coronaviruset

Varför det är viktigt att fortsätta att lämna uppgifter. 
2020-03-24

Vilka undersökningar är mitt företag med i?

Vi mejlar gärna ett utdrag över de undersökningar ditt företag är med i. För att ta fram utdraget behöver vi av sekretesskäl få en skriftlig förfrågan som är underskriven av företagets firmatecknare eller vd. 
I förfrågan måste följande stå:

  • namn och organisationsnummer på företaget som förfrågan gäller
  • att förfrågan gäller perioden 2019–2020
  • mejladress eller postadress som vi ska skicka utdraget till.

Tänk på det här

Utdraget gäller för den dag när vi tog fram det. Senare under året kan det tillkomma undersökningar som ditt företag är med i (men som det inte är med i för tillfället). Därför kan det vara bra att skicka in en ny förfrågan om ett par månader igen.

Det slutliga urvalet av företag gör vi först strax innan vi skickar ut informationsbrev om undersökningen till de utvalda företagen. Utdraget för 2019 är till hjälp eftersom många företag ingår i samma undersökningar år efter år. Genom att se vilka undersökningar ditt företag var med i 2019 får du alltså en preliminär bild av vilka undersökningar företaget kommer att behöva lämna uppgifter till 2020.

Kontakta SCB

Skanna och mejla den underskrivna förfrågan till Foretagens.uppgiftslamnande@scb.se.

Det går också bra att skicka förfrågan per post till:

SCB
KOM/US
701 89 Örebro.

Företagsundersökningar

Kontakt

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar:08.00–16.30
Lunchstängt: 12.00-13.00