Till innehåll på sidan

Centrala uppgiftslämnare – Utbildningsområdet

Lämna uppgifterna

Logga in

Undersökningen genomförs för att samla in uppgifter om vilka kommuner som har en central uppgiftslämnare för kommunens skolenheter. En central uppgiftslämnare är kontaktperson för statistikrapporteringen gentemot SCB för en given undersökning och förväntas samordna och/eller skicka in statistikuppgifter. Om kommunen har en central uppgiftslämnare kommer inloggningsuppgifter skickas till uppgiftslämnaren istället för kommunens skolenheter.

Instruktioner

Tidsplan

Denna undersökning samlas in två gånger per år. Vårens blankett samlas in under april och höstens under september.

Vanliga frågor

Varför har ni skickat detta till mig?

Utsändningen har gått till personer som arbetar med uppgiftslämning, statistik, analys och uppföljning på kommunnivå för grundskola och gymnasieskola. Om du inte ska vara central uppgiftslämnare för skolstatistik eller ta del av Återrapporten – logga in och ta bort dina uppgifter, spara och skicka till SCB.

Jag har slutat som central uppgiftslämnare, hur gör jag då?

Logga in och ta bort dina uppgifter, spara och skicka till SCB.

Kan ni skicka ut inloggningsuppgifterna till skolorna?

Ja, lämna blankt i alla fält för den undersökningen så skickar vi ut till rektorsområden eller skolor. Finns det namn och adress sedan tidigare så ta bort det, spara och skicka till SCB.

Kan vi lämna två personer för en undersökning?

Nej, kommunen får prioritera en person som kontakt mot SCB. Övriga personer kan läggas in på frågan längst ner i blanketten och får Återrapport förskola och skola.

Kan jag lämna kontaktpersoner på en skola här?

Nej, vi tar inte in kontaktpersoner på skolnivå.

Det står att uppgifterna redan är inskickade, är vi klara då?

Kommunen kan uppdatera kontaktpersonerna löpande under året. Behöver det ändras så går det bra att skicka in igen. Skicka gärna till SCB en extra gång så vi säkert har de senaste uppgifterna.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Aktuellt

Vill ni som enskild huvudman (icke-kommunal) vara central uppgiftslämnare för någon av nedanstående undersökningar?

Kontakta då Uppgiftslämnarservice för mer information. Se mejladress nedan.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/kontaktpskola