Till innehåll på sidan

Registeruppdatering av inkvarteringsstatistiken

Lämna uppgifterna

Logga in

Inkvarteringsstatistiken är en viktig indikator på turismen i Sverige och används som underlag till och utvärdering av turistsatsningar på såväl lokal som regional och nationell nivå. Inkvarteringsstatistiken utgör dessutom en del i beräkningen av rese- och turistindustrins effekter på Sveriges ekonomi och sysselsättning.

Alla som bedriver kommersiell logiverksamhet i Sverige är med i undersökningen. Statistiska centralbyrån (SCB) arbetar löpande med registeruppdateringar för att ha ett så aktuellt anläggningsregister som möjligt. Det är viktigt för kvaliteten i statistiken samt för att underlätta SCB:s kontakter med anläggningar.

Alla anläggningar/förmedlare eller andra verksamheter som bedriver någon form av kommersiell logiverksamhet ska anges i formuläret. Det innebär att även de som eventuellt har en annan huvud­verksamhet och bedriver en övernattningsverksamhet i liten skala ska ingå.

Denna förfrågan vänder sig främst till turistbyråer eller andra regionala turistorganisationer som har god kännedom om lokalområdet och boendeanläggningar.

Uppgiftslämnande till denna undersökning är frivilligt.

Tidsplan

Maj-december 2013.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av den här undersökningen, borttag av till exempel avslutade anläggningar, tillägg av nya anläggningar samt eventuella ändringar av adress, kommer att uppdateras i SCB:s anläggningsregister.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda anläggningar/förmedlare att kunna identifieras.

Kontakta oss

Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uppdatinkv