Till innehåll på sidan

Särskild utbildning för vuxna

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar Statistiska centralbyrån in uppgifter om utbildning i särskild utbildning för vuxna, mätvecka 42, 14–20 oktober 2019. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Inskrivna elever lämnas till SCB genom att du loggar in och besvarar en webblankett. Efter att du har loggat in kan du välja hur du ska rapportera uppgifter. Uppgifterna kan rapporteras direkt i webblanketten, med Excelmallen nedan eller med en textfil från ett administrativt system. Filer ska skickas in via inloggningsuppgifterna, inte via e-post då de innehåller känsliga uppgifter. Om du använder Excelmallen, tänk på att spara den på din egen dator innan du börjar fylla i den.

Dokument

Instruktioner (pdf)

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning 2020 (xlsx)

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut i början av oktober.
Lämna uppgifterna senast den 4 november
Det är inte möjligt att logga in och lämna uppgifter fredagen den 30 oktober till söndagen den 1 november då SCB stänger IT-miljön för systemunderhåll.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar:
08.00–16.30

Ändrade öppettider under sommaren den 20 juni-16 augusti

Öppet vardagar klockan 8.00-15.00
med lunchstängt klockan 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarvux