Till innehåll på sidan

Komvux som särskild utbildning

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om utbildning i Komvux som särskild utbildning (f.d. Särskild utbildning för vuxna), mätvecka 41 (11–17 oktober 2021). Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

Inskrivna elever lämnas till SCB genom att logga in och besvara en webblankett. Efter att ha loggat in kan man välja hur uppgifterna ska rapporteras. Uppgifterna kan rapporteras direkt i webblanketten, med Excelfilen nedan eller med en textfil från ett administrativt system. Filer ska skickas in via inloggningsuppgifterna och inte via e-post då de innehåller känsliga uppgifter. Vid användning av Excelfilen, tänk då på att spara den på din egen dator innan du börjar fylla i den.

Dokument

Instruktioner inför hösten 2022 kommer publiceras i augusti/september.

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning 2022 (xlsx)

Tidsplan

Inloggningsuppgifterna kommer skickas ut 1 oktober.
Sista insändningsdag är den 1 november 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sarvux