Till innehåll på sidan

Uppkommet avfall under 2018

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att få kunskap om vilka typer av avfall och mängder som uppkommer inom olika branscher. Resultatet används bland annat till att ge beslutsfattare, myndigheter och forskare ett underlag i frågor som rör avfall och dess hantering.

Undersökningen om uppkommet avfall genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) som är en del av Svenska MiljöEmissionsData (SMED). Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

Tidsplan

Undersökningen skickas ut under vecka 13 2019. Sista svarsdag är den 17 april 2019.

Vanliga frågor

Vad menas med arbetsställe?

Arbetsställe är en arbetsplats som finns på en faktisk, geografisk adress. Mindre företag har ofta bara ett arbetsställe, det vill säga företag och arbetsställe är samma sak, medan större företag i regel har flera arbetsställen.

Hur vet jag vilket arbetsställe som frågorna gäller?

Information om arbetsstället finns inne i själva webblanketten, på första sidan. Där står även arbetsställenumret (CFAR), vilket är samma nummer som används i redovisningen av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet av undersökningen publiceras på Naturvårdsverkets webbplats i juni 2020. På Naturvårdsverkets webbplats finns även tidigare resultat publicerade, senast avseende 2016. Utöver detta kommer statistiken också publiceras i SCB:s statistikdatabas.

Naturvårdsverket

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftslämnande till denna undersökning är frivilligt.

Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Vid redovisning kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Lars Viklund

Telefon
010-479 49 64
E-post
lars.viklund@scb.se

Anna-Karin Westöö

Telefon
010-479 45 68
E-post
annakarin.westoo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/avfall