Till innehåll på sidan

Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet (UBA)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet är delsektorer av finansiella företag, för vilken Riksbanken samlar in utlåningsstatistik månads-, kvartals-, och årsvis.

Uppgifterna används till Riksbankens finansmarknadsstatistik och SCB:s publicering i Statistikdatabasen. Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Tidsplan

Datum för rapportering 2020

Referensmånad

Datum

Månadsrapp.

Kvartalsrapp.

Årsrapp.

December

15-jan

X

X

X

Januari

13-feb

X

   

Februari

12-mar

X

   

Mars

15-apr

X

X

 

April

14-maj

X

   

Maj

11-jun

X

   

Juni

13-jul

X

X

 

Juli

13-aug

X

   

Augusti

11-sep

X

   

September

13-okt

X

X

 

Oktober

12-nov

X

   

November

11-dec

X

   

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2018:1) (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap. 4 § och 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och behandlas hos SCB enligt lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (2014:484).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna också av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Kontakta oss

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uba