Till innehåll på sidan

Nyhet

Digital rapportering ska underlätta för företagen

Senast uppdaterad: 2020-12-21

För att minska företagens kostnader relaterade till statistikrapportering, har SCB arbetat för att göra en helt digital rapporteringskedja möjlig.

För att den digitala lösningen ska fungera behövs en statistiktaxonomi, som beskriver innehållet i de statistikrapporter som efterfrågas.

SCB har arbetat med utveckling av en taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering under flera år, och den taxonomi som nu publiceras den 21 december 2020, omfattar rapporter för statistikrapportering per månad och kvartal.

Statistiktaxonomin innehåller klassificeringar, definitioner och referenser till begrepp samt de rapportstrukturer som ska användas vid digital rapportering av statistikuppgifter till SCB.

Samverkan mellan flera myndigheter

SCB har utvecklat taxonomin i samverkan med Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Finansinspektionen och Skatteverket. Parallellt har SCB varit samarbetspartner till samma myndigheter i utvecklingen av de taxonomier som behövs för att möjliggöra digital rapportering av årsredovisningar och koncernredovisningar.

En helt ny taxonomi för koncernredovisning framtagen av Bolagsverket och myndigheterna i samarbetet, publicerades den 16 december 2020, tillsammans med en uppdaterad version av en taxonomi för årsredovisningar. 

Länkar

Mer information om statistiktaxonomier

Nya taxonomier gör att aktiebolag snart kan skicka in sin koncernredovisning digitalt (Bolagsverket)

K3-taxonomier för koncernredovisning och årsredovisning (Bokföringsnämnden)

Etiketter