Till innehåll på sidan

Nyhet

Nytt stöd inkluderar transpersoner i undersökningar

Senast uppdaterad: 2020-06-02

Hur mäter man kön och ställer frågan på ett inkluderande sätt i en undersökning? Statistikmyndigheten SCB har nu tagit fram ett stödmaterial till offentliga aktörer som vill inkludera binära och icke-binära transpersoner i enkäter och undersökningar.

Registerbaserade undersökningar utgår normalt från individers registrerade kön, det vill säga det juridiska könet. Men om kön mäts med en fråga kan det vara otydligt vad som mäts. Är det juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck?

I SCB:s rapport, som nu lämnas till regeringen, lyfts flera delar som en organisation eller myndighet behöver ta hänsyn till när det gäller inkluderande frågor. Stödmaterialet utgår från tre stadier i undersökningen: designen av undersökningen, svarstillfället och resultatredovisningen

– Det finns inga korta, snabba lösningar utan det handlar om rekommendationer. Undersökningens syfte och förutsättningar måste styra valet av ansats. I SCB:s rapport finns material som kan vara till stöd i undersökningar där man vill ställa frågor på ett inkluderande sätt, säger Linda Björneskog, en av de två rapportförfattarna och mättekniker på SCB.

Arbetet med att ta fram stödmaterialet har gjorts i dialog med flera myndigheter och organisationer, bland andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), RFSL och Socialstyrelsen.

Länkar

Läs stödmaterialet här

Etiketter