Till innehåll på sidan

Examensarbete på SCB

Du som vill göra ditt examensarbete på SCB är välkommen att höra av dig till oss. Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten i Örebro eller i Stockholm.

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll för ditt examensarbete. Det är bra om du redan har ett mer eller mindre färdigt förslag. Kontaktpersoner och mer information finner du under respektive område.

Statistik och ekonometri

Metoder för att identifiera selektions- och mäteffekter

Undersökningen av levnadsförhållanden (ULF) har under 2022 bytt insamlingsmetod från telefonintervjuer till kombinerad insamling (webb/telefon). I samband med detta genomfördes ett kontrollerat experiment där urvalet delades upp i två grupper. En grupp på 5 000 personer kontaktades med den gamla insamlingsmetoden (telefon) och en grupp på 18 000 personer kontaktades med den nya insamlingsmetoden (kombinerad insamling). Genom att jämföra svarsmönster och skattningar av undersökningsvariabler separat i båda dessa grupper kan vi analysera vilken effekt som bytet av insamlingsmetod har haft.

Detta examensarbetesprojekt syftar till att göra fördjupade analyser på data från experimentet i ULF och därigenom öka förståelsen av effekterna av bytet av insamlingsmetod. De slutsatser som dras i projektet kommer också att komma till användning när andra undersökning på SCB byter insamlingsmetod från telefon till kombinerad insamling.  

En svårighet vid övergång till kombinerad insamling är att både selektionseffekter och mäteffekter kan uppkomma. Selektionseffekter beror på att vi får en annan svarsmängd och mäteffekter på att en och samma person anger olika svar med olika insamlingsmetoder. Selektionseffekter är ofta önskvärda i och med att de ökar svarsmängden, medan mäteffekter inte är önskvärda i och med att de ger upphov till tidsseriebrott. Tyvärr går det ofta bara att mäta summan av selektions- och mäteffekterna och inte de båda effekterna var för sig, vilket krävs för att kunna hantera eventuella tidsseriebrottet. De senaste 10–15 åren har det föreslagits olika metoder för att identifiera selektions- och mäteffekter för olika undersöknings- och experimentdesigner. Exempel på sådana metoder är mixed-mode calibration (Vannieuwenhuyze & Loosveldt, 2012) och olika metoder som utnyttjar faktoranalys (Hox, de Leeuw och Zijlmans, 2015). Målsättningen i detta examensarbetesprojekt ska uppnås genom att ett antal metoder för att identifiera selektionseffekter och mäteffekter för ULF implementeras och sedan utnyttjas för att analysera data från experimentet i ULF. Är du intresserad av att skriva examensarbete inom detta ämne är du välkommen att kontakta Mats Bergdahl-Kercoff, 010 -479 41 80,  mats.bergdahl.kercoff@scb.se

Under våren 2023 har vi tyvärr inga fler möjligheter att ta emot studenter som vill skriva examensarbeten inom statistisk metod och ekonometri. Vi kommer att öppna upp den möjligheten till hösten 2023 igen.

Kontaktperson:
Anna-Maria Kling, 010-47 942 08, anna-maria.kling@scb.se

Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet

Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning sker på SCB i Örebro.

Kontaktperson:
Johan Lindberg, 010-479 60 64, johan.lindberg@scb.se

Kommunikation

Kommunikation/Journalistik/Mediavetenskap
Exempel på inriktning:

 • Kommunikation
 • Journalistik
 • Medievetenskap
 • Sociala medier
 • Webbutveckling

Kontaktperson:
Charlotta Ljungberg, 010-479 43 53, charlotta.ljungberg@scb.se

Miljöräkenskaper/Miljöekonomi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete.

miljorakenskaper@scb.se

Nationalekonomi

Exempel på inriktning:

 • Arbetsmarknad
 • Utbildning
 • Företagande
 • Snabbväxande företag

När du funderar på uppsatsämne, tänk på att vi inte får leverera mikrodata. Vi ser gärna att du har ett embryo till idé. Vi kan till viss mån hjälpa till med aggregerad data till uppsatser kring arbetsmarknad, utbildning, företagande och snabbväxande företag.

Kontaktperson:
Fredrik Andersson, 010-479 62 61, Fredrik.Andersson@scb.se

Samhällsbyggnad

 • Byggande
 • Bostäder
 • Fastigheter

Kontaktperson:
Christina Ekblom, 010-479 44 89, christina.ekblom@scb.se

Demografi

Kontakta oss gärna för en diskussion om tänkbart innehåll i ett examensarbete om barnafödande, familjebildning, separationer, migration eller dödlighet. Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé.

Kontakt:

demografi@scb.se