Till innehåll på sidan

Aktiviteten i ekonomin ökar i oktober

| Nyhet

Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter att öka, visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. I oktober ökade den med 0,5 procent, säsongrensat och jämfört med föregående månad.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

– Aktiviteten fortsätter att öka, men i långsammare takt än föregående månader. Oktober är den femte månaden i följd med positiv tillväxt i ekonomins aktivitet, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB. 

Aktiviteten i ekonomin var 2,2 procent lägre i oktober 2020 än i oktober 2019, i kalenderkorrigerad volym. Den okorrigerade volymutvecklingen var -3,3 procent. På produktionssidan förklaras nedgången framförallt av nedgångar inom tjänstesektorn.

 

Aktiviteten i den svenska ekonomin har ökat sedan i juni
(Säsongrensad volymutveckling och indexnivå)

Mer information om utvecklingen i näringslivet återfinns i produktionsvärdeindex.  

SCB publicerar de kommande månaderna aktivitetsindikatorn följande datum:

Referensmånad Publicering
 November  2021-01-12
 December  2021-02-01
 Januari  2021-03-09

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.  

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 3,1 procent medan produktionssidan visade en minskning med -3,4 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd aktivitetsindikator som minskade med -3,3 procent.  

Länkar:

Tidsserier för aktivitetsindikatorn (Excelfil)

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn

Produktionsvärdeindex

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se