Till innehåll på sidan

Än syns inte smittspridningen i höstens dödsstatistik

| Nyhet

Den ökande spridningen av coronaviruset visade sig inte som en ökning av dödsfallen i Sverige i oktober, enligt preliminär statistik från SCB. Sedan halvårsskiftet har antalet döda varit något lägre än de senaste åren.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 13 november i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

Mellan den 1 januari och den 31 oktober i år dog 79 309 personer i Sverige, enligt den preliminära statistiken. Det är 4 040 dödsfall fler än genomsnittet för motsvarande period under åren 2015–2019, vilket innebär en överdödlighet på fem procent hittills under 2020.

– Men den observerade överdödligheten i år är främst koncentrerad till det andra kvartalet, alltså april till och med juni. Då dog det 5 313 personer fler än genomsnittet för 2015–2019, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

– Sedan halvårsskiftet har antalet döda varit något lägre än snittet, fortsätter han.

Färre döda än snittet

Den höga överdödligheten under årets andra kvartal (april–juni) följdes alltså av en marginell underdödlighet under det tredje (juli–september).

– I regel följs en hög överdödlighet av underdödlighet. Dessutom brukar dödstalen vara lägst under årens tredje kvartal för att sedan stiga under hösten och vintern.

I oktober dog enligt statistiken 7 182 personer. Det är 275 dödsfall färre än snittet för samma månad åren 2015–2019, vilket innebär en underdödlighet på 4 procent.

I relativa tal dog cirka 67 personer per 100 000 invånare i oktober i år, vilket är lägre än någon oktobermånad 2015–2019. Närmast kommer oktober 2018, då det dog 70,5 personer per 100 000 invånare.

– Antalet döda under oktober kommer att öka i takt med att rapporteringen av dödsfallen blir mer fullständig. Men trots eftersläpningen i rapporteringen kommer vi med största sannolikhet inte att se någon överdödlighet i oktober, säger Tomas Johansson.

En osäker ökning

Under veckan före den här publiceringen fick SCB information om 2 028 nya dödsfall. Det är det högsta antalet inrapporterade dödsfall under en vecka sedan SCB:s publicering den 1 juni i år.

– Det är egentligen den enda uppgiften som i dagsläget antyder att dödsfallen ökar. Det kan dock delvis förklaras av en ganska stor eftersläpning de senaste veckorna, så det är för tidigt att dra några slutsatser av det, säger Tomas Johansson. 

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Vid jämförelser av döda per månad ingår inte dödsfall där dödsmånaden inte är känd. Hittills under 2020 har 218 dödsfall rapporterats utan känd dödsmånad.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Statistiken redovisas i Excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder. 

Länkar

Preliminär statistik över döda (Excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se