Till innehåll på sidan

Antalet döda sjunker efter toppen i april

| Nyhet

Antalet dödsfall per vecka fortsätter att minska i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik. Den så kallade överdödligheten är den lägsta sedan toppen i april.

Den preliminära statistiken är nu uppdaterad till och med den 29 maj i år. SCB jämför den preliminära statistiken om dödsfall med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet.

Enligt den preliminära statistiken var överdödligheten under vecka 21 14 procent över genomsnittet för 2015–2019.

– Det är den lägsta överdödligheten sedan vecka 13 då överdödligheten var 227 personer, eller 13 procent. Som högst var överdödligheten under vecka 15 och 16, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Antalet döda var på riksnivå som flest under vecka 15, i början av april, som nu justerats till 2 562. För veckan därpå har 2 515 dödsfall rapporterats. Det motsvarar en överdödlighet på 47 och 44 procent för vecka 15 respektive 16.

– Den högsta relativa överdödligheten är numera för män i åldersgruppen 90 plus, säger Tomas Johansson.

Statistiken redovisas i excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar:

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se