Till innehåll på sidan

BNP-indikatorn: Sveriges ekonomi krymper kraftigt

| Pressmeddelande

Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent under årets andra kvartal, visar den tidiga sammanställningen från SCB:s BNP-indikator. Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal på minst 40 år.

– Det är en dramatisk minskning men i linje med förväntningarna, säger Mattias Kain Wyatt, statistiker på SCB.

Nedgången med 8,6 procent i BNP från årets första kvartal beror främst på fallande export och hushållskonsumtion. Det är den största för ett enskilt kvartal sedan åtminstone 1980.

– Det är den största nedgången i perioden där vi kan göra jämförelser. Den går tillbaka till 1980, säger Mattias Kain Wyatt.

Även jämfört med 2019 är minskningen stor. BNP under årets andra kvartal är 8,2 procent mindre än under andra kvartalet i fjol.

BNP-indikatorn är en tidig sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna och bygger på mer begränsade och preliminära underlag. Den redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se

Fakta: BNP-indikatorn

Bruttonationalprodukten (BNP) beräknas genom att man summerar värdet på alla varor och tjänster som produceras i landet.

BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis.

BNP-indikatorn är ny statistik som syftar till att ge en tidig bild av den kvartalsvisa utvecklingen av bruttonationalprodukten.

Statistiken har utvecklats av SCB i ett EU-finansierat projekt.

Länkar:

BNP-indikatorn: Kraftig nedgång andra kvartalet 2020

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se