Till innehåll på sidan

Coronafrågor nytt inslag i SCB:s medborgarundersökning

| Pressmeddelande

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

”Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?”

”Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?”

”Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?”

Det är några av frågorna som i dagarna landar hos 118 800 personer i 100 kommuner.

– Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

I år deltar Åstorp i medborgarundersökningen för första gången. Det innebär att totalt 273 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005

– Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter att jämföra sina resultat med andra kommuner, säger Amanda Hansson.

Kalmar är den kommun som varit med mest: 16 gånger. Luleå och Sandviken skuggar med 15 vardera.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Länkar:

Följande kommuner deltar 2020 (Excelfil)

Resultat från tidigare undersökningar

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68
E-post
asa.vernby@scb.se