Till innehåll på sidan

Fortsatt nedgång i näringslivets försäljning i maj

| Nyhet

Försäljningen i näringslivet backade kraftigt i maj jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret. Den totala minskningen blev 15 procent. För enskilda branscher var nedgången ännu större.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik för maj 2020. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.

Siffrorna visar att varuindustrin försäljning minskade med 18 procent i maj medan tjänsternas försäljning minskade med 13 procent.

Totalt blev minskningen för näringslivets försäljning 15 procent. Efter en kalenderkorrigering 12,5 procent.

– Skillnaderna mellan olika branscher är fortsatt stora. En del går ännu sämre medan vissa går rätt bra, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Resebranschen tappar stort

Resebyråernas försäljning minskade med 100 procent i maj jämfört med maj 2019. Både hotell och restauranger backade kraftigt, med 79 respektive 29 procent. Järnvägstransport backade med 41 procent.

Samtidigt går det framåt eller mindre dåligt för andra branscher. Detaljhandeln ökade i maj men även byggindustrin håller emot relativt väl.

Näringslivets försäljning för april har reviderats upp till en nedgång på 11 procent både okorrigerat och kalenderkorrigerat.

Tabell 1 Försäljning i löpande priser jämfört med samma period föregående år (vägt med försäljning)

Bransch

Maj 2020

(%)

April – maj 2020 (%)

Vikt(1)

(%)

Varuindustrin

-18

-15

39,6

   Tillverkningsindustri

-22

-19

24,0

       Verkstadsindustrin

-32

-33

11,1

   Byggindustrin

-7

-3

9,6

Tjänster

-13

-12

60,4

    Motorhandel

-31

-30

5,4

    Järnvägstransport

-41

-37

0,2

    Kollektivtrafik

-16

-14

0,8

    Taxi

-51

-40

0,2

    Flygbranschen

-83

-81

0,4

    Hotell

-79

-76

0,6

    Restaurang

-29

-34

1,3

    Resebyråer

-100

-97

0,9

    Kultur

-27

-33

0,8

Näringslivet (2)

-15

-13

100,0

1) Branschens omsättning som andel av näringslivet 2) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Vägningen av enskilda branscher till branschtotaler kan ha betydelse för tolkningen av statistiken. I tabell 2 redovisas försäljningsutveckling vägt med branschernas förädlingsvärde. I denna tabell ingår även fastighetsverksamhet.

Tabell 2 Försäljning i löpande priser vägt med branschernas förädlingsvärde

Bransch

Maj 2020

(%)

April – maj 2020 (%)

Vikt(1)

(%)

Varuindustrin

-17

-13

38,3

Tjänster (inkl fastigheter)

-11

-9

61,7

Näringslivet (inkl fastigheter) (2)

-13

-11

100,0

1) Branschens förädlingsvärde som andel av näringslivet 2) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för maj kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).
För maj är det en vägd svarsfrekvens på 68 procent. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling.

Statistiken är varken fastprisberäknad eller kalenderkorrigerad.
I maj finns det en kalendereffekt. Maj i år har två arbetsdagar mindre än maj föregående år. Kalenderkorrigeringen skulle höjt resultatet med cirka 2,5 procentenhet. Priserna i april ökade med 1,5 procent i årstakt enligt PVI.

SCB kommer att publicera den månatliga försäljningsindikatorn under sommaren och den har då följande publiceringsdatum:

Referensmånad

Försäljningsindikatorn

Juni

2020-07-22

Juli

2020-08-24

Augusti

2020-09-22

 

Länkar:

Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn (pdf)

Stor nedgång i näringslivets försäljning

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället ( https://www.scb.se/hitta-statistik/corona/corona-i-statistiken/ )

Kontakt

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se

Julia Hachichou

Telefon
010-479 40 38
E-post
julia.hachichou@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se