Till innehåll på sidan

Historisk folkökning det gångna decenniet

| Pressmeddelande

Sveriges befolkning ökade med nästan en miljon personer det gångna årtiondet. Den främsta faktorn bakom den stora folkökningen var en historiskt hög invandring.

I dag publicerar SCB befolkningsstatistiken för 2019 – och därmed kan även det gångna decenniet summeras. Under 2010–2019 ökade Sveriges befolkning med 986 907 personer. 

– Folkökningen de senaste åren har varit historiskt stor. Toppnoteringen var 2016 då folkmängden ökade med drygt 144 000 personer, säger Tomas Johansson, utredare vid SCB:s enhet för befolkningsstatistik.

Två orsaker

Befolkningen i Sverige har de senaste åren ökat av två skäl: Det föds fler än det dör – och det invandrar fler än det utvandrar.

– Migrationen ligger bakom ungefär tre fjärdedelar av folkökningen under 2019, säger Tomas Johansson.

Ökningen bromsade dock in något i fjol jämfört med föreliggande år. Totalt växte befolkningen med 97 404 personer under 2019, vilket var den lägsta ökningen sedan 2013. Den största invandringsgruppen var personer födda i Sverige som återinvandrade.

– Att folkökningen var lägre i fjol än föregående år förklaras till stor del av det minskade antalet invandrare, säger Tomas Johansson.

Historisk utvandring

Efter fem år i följd som det vanligaste födelselandet bland de som invandrar till Sverige hamnade Syrien på fjärde plats 2019, bakom Sverige, Indien och Afghanistan.

­Även utvandringen från Sverige nådde historiska höjder under 2010-talet. Till exempel utvandrade 55 830 personer under 2015, vilket var fler än Amerikaemigrationens toppår 1887 och 1888.

Läs mer om befolkningsutvecklingen det senaste året och decenniet i statistiknyheten. Där finns även statistik om befolkningsutvecklingen i län och kommuner under 2019.

Fakta: Historisk ökning

Under 2010-talet hade Sverige den största folkökningen som registrerats under ett decennium.
I början av 2017 nådde Sveriges befolkning tio miljoner invånare.
Folkökningen var som störst under 2016, då befolkningen ökade med 144 136 personer.
Totalt ökade Sveriges folkmängd med 986 907 personer 2010–2019.
Sedan augusti 2019 är över två miljoner människor i Sveriges befolkning födda utomlands.
Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning.

Länk till statistiknyhet

En miljon fler under det senaste decenniet

 

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
Avdelningschef SCB
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se