Till innehåll på sidan

Lägsta folkökningen på 15 år under coronapandemin

| Pressmeddelande

Coronapandemin ser ut att göra tydliga avtryck på Sveriges befolkningssiffror. Hittills är folkökningen 2020 den lägsta på 15 år, visar ny statistik från SCB. "Det första halvåret har både invandrings- och födelseöverskottet halverats jämfört med samma period 2019", säger statistikern Tomas Johansson.

Vid halvårsskiftet 2020 var Sveriges befolkning 10 352 390 personer. Det är en ökning med 24 801 personer sedan årsskiftet.
– Det är den lägsta folkökningen för årets första sex månader sedan 2005, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Så sent som 2019 var motsvarande folkökning 51 004 personer.

Sveriges befolkning mäts i antalet folkbokförda individer i landet. Summan påverkas av in- och utvandring och av hur många som föds respektive dör. Under årets sex första månader invandrade färre personer och fler avled än vad som varit fallet de senaste åren.

– Antalet dödsfall i början av 2020 var något lägre än de närmast föregående åren. Men det ändrades när coronapandemin nådde Sverige i februari, säger Tomas Johansson.

Överdödlighet

Det första halvåret i år dog 51 405 personer i Sverige. Det är det högsta antalet dödsfall för årets sex första månader sedan 1869, då 55 431 personer dog. Det är även 4 633 dödsfall fler än genomsnittet för åren 2015–2019.

SCB beskriver nivåerna som är högre än snittet för 2015–2019 som överdödlighet. Under det första halvåret 2020 var överdödligheten 10 procent.

– För männen var överdödligheten 13 procent, för kvinnor var den 7 procent, säger Tomas Johansson.

Antalet dödsfall ökade kraftigt från slutet av mars och nådde en topp i mitten av april. Därefter sjönk antalet döda, men i slutet av juni hade Sverige fortfarande en liten överdödlighet.

I april dog 10 543 personer, vilket motsvarar 101,9 dödsfall per 100 000 invånare. Det var det högsta antalet döda i förhållande till folkmängden sedan januari år 2000 då det dog 9 822 personer, vilket motsvarade 107,3 dödsfall per 100 000 invånare. (Beräkningen är standardiserad för att månader med olika antal dagar ska kunna jämföras.)

– I absoluta tal får vi gå tillbaka till december 1993 för att hitta en månad med fler dödsfall än april 2020. Den månaden dog 11 057 personer, säger Tomas Johansson.

Naturlig folkökning

Det höga antalet dödsfall i kombination med något färre födda under årets första sex månader ledde till ett halverat födelseöverskott jämfört med samma period 2019.

– 112 kommuner hade under det första halvåret en naturlig folkökning, alltså fler födda än döda. 174 kommuner hade en minskning och 4 kommuner har lika många födda som döda, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Invandringen till Sverige uppgick under det första halvåret till 36 058 personer. Det är det lägsta antalet sedan 2005.

– Jämfört med motsvarande period 2019 är det en minskning med 34,7 procent. Även utvandringen var lägre än året före men den minskningen var mycket mindre, vilket gör att invandringsöverskottet är så pass lågt, säger Linus Garp.

Coronapandemin ser även ut att ha påverkat svenskarnas kärleksliv. Under årets sex första månader minskade antalet giftermål kraftigt jämfört med åren före. 16 390 par gifte sig, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med förra året.

– Det är det lägsta antalet vigslar för ett första halvår under hela 2000-talet. Samtidigt har 12 999 par registrerat skilsmässa, vilket är det högsta antalet sedan 2013, säger Linus Garp.

Läs mer i statistiknyheten på scb.se

Fakta: Folkökning och överdödlighet

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2019 och den 30 juni 2020.

Överdödlighet definieras som antalet döda i förhållande till genomsnittliga antalet döda motsvarande period den närmast föregående femårsperioden. Valet av jämförelseperiod beror på att ålders- och könssammansättningen samt befolkningsstorleken är relativt oförändrad.

Länkar:

Låg folkökning i Sverige under coronapandemin

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se