Till innehåll på sidan

Liten uppgång för näringslivets försäljning i juli

| Nyhet

Återhämtningen av näringslivets försäljning fortsatte försiktigt i juli. Försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående månad, visar SCB:s försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med juli i fjol minskade försäljningen med 9 procent.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik för juli 2020. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.


Försäljningsindex, säsongrensad värdeutveckling och nivå (2011=100):

Försäljningen ökade med 1 procent under juli 2020, säsongsrensat och jämfört med juni 2020. Det är den andra månaden i rad med en stigande försäljning i näringslivet. Men försäljningen är långtifrån på samma nivå som före krisen. I årstakt minskade försäljningen med 9 procent i löpande priser. Siffrorna visar att både varuindustrins och tjänstebranschernas försäljning minskade i årstakt. Månaden har ingen kalendereffekt.

–Försäljningen var fortsatt svag i många branscher i juli, men bland vissa som exempelvis motorfodonsindustrin och hotellbranschen var minskningen jämfört med förra året inte lika stor nu som i april och maj månad, säger Julia Hachichou, nationalekonom på SCB. Andra branscher som resebyråer och flyg ser fortsatt stora försäljningsbortfall.

Näringslivets försäljning för juni har reviderats i säsongrensade tal till 2 procent (1 procent tidigare) den kalenderkorrigerade utvecklingen är inte reviderad.

Tabell 1 Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med försäljning

Bransch

Juli 2020

(%)

Ack

 2020 (%)

Vikt2

(%)

Varuindustrin

-14

-7

39,6

   Tillverkningsindustri

-17

-9

24,0

       Verkstadsindustrin

-25

-18

11,1

   Byggindustrin

-7

1

9,6

Tjänster

-6

-3

60,4

    Motorhandel

8

-5

5,4

    Järnvägstransport

-35

-19

0,2

    Kollektivtrafik

-9

-6

0,8

    Taxi

-29

-24

0,2

    Flygbranschen

-70

-53

0,4

    Hotell

-44

-41

0,6

    Restaurang

-14

-20

1,3

    Resebyråer

-89

-58

0,9

    Kultur

-32

-20

0,8

Näringslivet3

-9

-5

100,0

1) Branschens omsättning som andel av näringslivet 2) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Tabell 2 Försäljning i löpande priser jämfört med samma period föregående år vägt med branschernas förädlingsvärde 

Bransch

Juli 2020

(%)

Ack 2020 (%)

Vikt1

(%)

Varuindustrin

-11

-6

38,3

Tjänster (inkl fastigheter)

-5

-3

61,7

Näringslivet (inkl fastigheter) 2

-7

-4

100,0

1) Branschens förädlingsvärde som andel av näringslivet 2) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för juli kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).
För juli är det en vägd svarsfrekvens på 63 procent. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. Statistiken är inte fastprisberäknad.

SCB publicerar den månatliga försäljningsindikatorn under hösten vid följande publiceringsdatum:

Referensmånad

Publicering

Augusti

2020-09-22

September

2020-10-22

Oktober

2020-11-23

Länkar:

Tidsserier för försäljningsindikatorn (Excelfil)
Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn (pdf)
Pressmeddelandet avseende juni 
Fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Kontakt

Julia Hachichou

Telefon
010-479 40 38
E-post
julia.hachichou@scb.se

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se