Till innehåll på sidan

Metodjustering i PSU ger bättre jämförelser – informationsträff 9 juni

| Pressmeddelande

Statistikmyndigheten SCB gör en metodjustering i Partisympatiundersökningen (PSU). Förändringen ger bättre möjligheter att jämföra undersökningens huvudsakliga delar. I samband med publiceringen av PSU för maj bjuder vi in till en informationsträff om justeringen.

Den 8 och 11 juni publiceras resultaten från partisympatiundersökningen maj 2020. Inför publiceringen har SCB genomfört en justering av undersökningens metod.

Tisdagen den 9 juni arrangerar vi ett digitalt seminarium för att berätta om metodförändringen, om hur den påverkar skattningarna och jämförelser över tid. Det kommer även att finnas tid för frågor.

Syftet med metodjusteringen är bland annat att förbättra precisionen i skattningarna och anpassa PSU till ett ökat bortfall. Tack vare förändringarna blir det dessutom enklare att jämföra partisympatiskattningen med den så kallade val i dag-skattningen, alltså redovisningen av resultatet vid ett hypotetiskt riksdagsval.

– Tidigare har de två skattningarna delvis gjorts på olika sätt, vilket försvårat jämförelser, säger Regina Vilkénas, statistiker på SCB med ansvar för PSU.

Den 8 juni kommer SCB:s statistikdatabas att uppdateras med omräknade skattningar från och med november 2010. Då kommer även skriftlig information om metodjusteringen att finnas tillgänglig på scb.se. De uppdaterade skattningarna har tagits fram med den justerade metoden, vilket möjliggör jämförelser över tid.

Datum för informationsträff: tisdag 9 juni 2020
Tid: 12.00-12.45
Hur: Digitalt genom Skype

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är fredag 5 juni.

För mer information kring anmälan, vänligen kontakta oss på e-post seminarium@scb.se

Fakta: Metodjusteringen

Några av metodförändringarna i Partisympatiundersökningen:

  • Utökad hjälpinformation för både partisympatiskattningen och val i dag-skattningen.
  • Uppdaterad imputeringsmetod för val i dag-skattningen.
  • Övergång till en gemensam estimator för de båda skattningarna som tidigare tagits fram på olika sätt.

Länkar:

Partisympatiundersökningen (PSU)

Kontakt

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se