Till innehåll på sidan

Näringslivets försäljning ökade i augusti

| Nyhet

Återhämtningen av näringslivets försäljning fortsatte i augusti. Försäljningen ökade med 2 procent jämfört med föregående månad, visar SCB:s preliminära försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med augusti i fjol var försäljningen 5 procent lägre.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.

Försäljningen ökade med 2 procent under augusti 2020, säsongsrensat och jämfört med juli samma år.

– Det är den tredje månaden i rad med en stigande försäljning i näringslivet, men omsättningen är ännu inte på samma nivå som före coronakrisen, säger Julia Hachichou, nationalekonom på SCB.

I årstakt minskade försäljningen med 5 procent i löpande priser, kalenderkorrigerat.

Försäljningsindex, säsongrensad värdeutveckling och nivå (2011=100):

Försäljningsindikatorn

Den okorrigerade utvecklingen i löpande priser var -7 procent i augusti, jämfört med motsvarande månad föregående år. Siffrorna visar att försäljningen i både varu- och tjänsteindustrin minskade i årstakt.

Näringslivets försäljningsutveckling i juli har reviderats i säsongrensade tal till 2 procent (1 procent tidigare). Den kalenderkorrigerade utvecklingen har reviderats till -8 procent (-9 procent tidigare).

Tabell 1 Försäljning i löpande priser jämfört med samma period föregående år vägt med försäljning

Bransch Augusti 2020 (%) Ack 2020 (%) Vikt1 (%)
Varuindustrin -6  -7  39,6 
Tillverkningsindustri  -5 -9  24,0 
Verkstadsindustri   -10 -17  11,1 
Byggindustrin   -5 9,6 
Tjänster   -8 -4  60,4 
Motorhandel   0 -6  5,4 
Järnvägstransport   -43 -27  0,2 
Kollektivtrafik   -15 -9  0,8 
Taxi   -30 -28  0,2 
Flygbranschen   -77 -65  0,4 
Hotell   -43 -44  0,6 
Restaurang   -24 -23  1,3 
Resebyråer  -87  -73  0,9 
Kultur   -25 -19  0,8 
Näringslivet2
 -7 -5  100,0 

1) Branschens omsättning som andel av näringslivet 2) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Tabell 2 Försäljning i löpande priser jämfört med samma period föregående år vägt med branschernas förädlingsvärde

Bransch Augusti 2020 (%) Ack 2020 (%) Vikt(%)
Varuindustrin -4 -6 38,3
Tjänster (inkl fastigheter) -8 -3 61,7
Näringslivet (inkl fastigheter) 2 -7 -4 100,0

1) Branschens förädlingsvärde som andel av näringslivet 2) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för juli kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).

För juli är det en vägd svarsfrekvens på 61 procent, vilket är något lägre än tidigare månader. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för summan av hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. Statistiken är inte fastprisberäknad och det var en arbetsdag mindre i augusti 2020 jämfört med augusti 2019.

SCB publicerar den månatliga försäljningsindikatorn under hösten vid följande publiceringsdatum:

Referensmånad Publicering
September 2020-10-22
Oktober 2020-11-23

Länkar

Tidsserier för försäljningsindikatorn (Excelfil)

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn

Försäljningsindikatorn, juli 2020

Fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Kontakt

Julia Hachichou

Telefon
010-479 40 38
E-post
julia.hachichou@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se