Till innehåll på sidan

Näringslivets försäljning stannade av i november

| Nyhet

Försäljningen i näringslivet var oförändrad i november jämfört med oktober, visar SCB:s preliminära försäljningsindikator. Jämfört med november i fjol var försäljningen 3 procent lägre.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.

Försäljningen var oförändrad i november 2020, säsongsrensat och jämfört med oktober i år.

– Återhämtningen i näringslivets försäljning stannade av i november. I hotell- och resturangbranscherna var nedgången kraftigare jämfört med förra året än vad den har varit de senaste tre månaderna, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

Jämfört med november i fjol var försäljningen 3 procent lägre. Siffrorna visar att försäljningen i både varu- och tjänsteindustrin var lägre i årstakt. Månaden har ingen kalendereffekt.

Näringslivets försäljning i oktober har reviderats till 2 procent i säsongrensade tal (1 procent tidigare). Den kalenderkorrigerade utvecklingen har reviderats till -2 procent (-3 procent tidigare).

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med försäljning

Bransch November 2020 (%) Ack 2020 (%) Vikt2 (%)
Varuindustrin -4 -6

39,6

   Tillverkningsindustri -2 -8 24,0
   Verkstadsindustrin -2 -14 11,1
Byggindustrin -4 0 9,6
Tjänster -3 -4 60,4
Motorhandel -4 -4 5,4
Järnvägstransport -37 -26 0,2
Kollektivtrafik -10 -8 0,8
Taxi -48 -27 0,2
Flybranschen -78 -62 0,4
Hotell -70 -42 0,6
Restaurang -35 -20 1,3
Resebyråer -87 -68 0,9
Kultur -23 -19 0,8
Näringslivet3 -3 -5 100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens omsättning som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med branschernas förädlingsvärde

Bransch November 2020 (%) Ack 2020 (%) Vikt2 (%)
Varuindustrin -3 -5 38,3
Tjänster (inkl fastigheter) -3 -3 61,7
Näringslivet (inkl fastigheter) 3 -3 -4 100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens förädlingsvärde som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård. 

Försäljningsindikatorn publiceras för sista gången den 22 januari 2021. Det är en tillfällig statistikprodukt som togs fram med anledning av att det förväntades ovanligt stora förändringar i ekonomin under andra och tredje kvartalet 2020. Under 2021 kommer SCB att tidigarelägga publicering av annan statistik för att möta samma behov.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för november kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).

För november är det en vägd svarsfrekvens på 70 procent, vilket är något högre än tidigare månader. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för summan av hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. Statistiken är inte fastprisberäknad och det var samma antal arbetsdagar i november 2020 jämfört med november 2019.

SCB publicerar den sista försäljningsindikatorn vid följande publiceringsdatum:

Referensmånad Publicering
December 2021-01-22

Länkar

Tidsserier för försäljningsindikatorn (Excelfil)

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn (pdf)

Fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Kontakt

Neda Shahbazi, statistiker

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Julia Hachichou

Telefon
010-479 40 38
E-post
julia.hachichou@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se