Till innehåll på sidan

Öppet brev till företag

| Nyhet

Samhället påverkas av corona-pandemin på alla sätt och många företag kämpar för sin överlevnad. SCB får mejl från stora och små företag som upplever att uppgiftslämnandet just nu är en alltför tung börda. Vi undersöker alla möjliga vägar för att minska den bördan för företagen i detta svåra läge.

Det kan handla om att minska urvalet, det vill säga det antal företag vi begär in uppgifter från. Det kan också innebära att vi skjuter på vissa undersökningar. Vi kommer även att stärka vårt stöd i samband med att uppgifter lämnas in.

Under kommande månader tar vi fram statistik som kan kasta ljus på samhällsutvecklingen och utgöra en viktig del av ett korrekt underlag för beslutsfattande.

Beslut av riksdag, regering, myndigheter och även av företagen själva kommer att vara avhängiga av att det finns en så rättvisande bild som möjligt av samhällsutvecklingen.

Här behöver vi hjälp från stora och små företag att bidra med uppgifter till statistik som ger ett så bra underlag som möjligt.

Om SCB får in uppgifter från företagen har vi en chans att ge en rättvisande bild av de kraftfulla förändringar som nu sker. Om de företag som drabbas värst av krisen väljer att inte svara riskerar vår statistik att underskatta försvagningen av ekonomin.

Joakim Stymne

Generaldirektör, SCB