Till innehåll på sidan

Överdödligheten fortsätter att sjunka efter toppen i april

| Nyhet

Antalet dödsfall per vecka fortsätter att minska i Sverige efter toppen i april, visar SCB:s preliminära statistik. I Stockholms län sjunker den så kallade överdödligheten – men i Västra Götaland ser den ut att stiga.

Den preliminära statistiken är nu uppdaterad till och med den 22 maj i år.

– Antalet döda per vecka fortsätter att minska sedan vecka 15, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

SCB jämför den preliminära statistiken om dödsfall med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet.

Sjunker i Stockholm

Under 1–15 maj har 4 410 dödsfall rapporterats till SCB. Det är 902 fler än medelantalet för 2015–2019. Det ger en genomsnittlig överdödlighet på 60 dödsfall per dag i Sverige.

Överdödligheten den 16–30 april var 1 246 fall, vilket motsvarade en daglig överdödlighet på i genomsnitt 83. Den 1–15 april var överdödligheten 1 586 fall, vilket motsvarade en genomsnittlig överdödlighet på 106 per dag.

– Sedan coronapandemins början har överdödligheten främst varit koncentrerad till Stockholms län och dess grannlän. Nu sjunker den där, men börjar samtidigt bli hög i Västra Götalands län, säger Tomas Johansson.

SCB har fått information om 373 dödsfall i Stockholms län under vecka 20. Det kan jämföras med 277, vilket är medelantalet för vecka 20 under 2015–2019. Det innebär att är överdödligheten i länet nu sjunkit till under 100 fall i veckan för första gången sedan vecka 12.

Under vecka 19 registrerades det i Västra Götalands län 401 dödsfall, vilket ger en överdödlighet på 137.

– Överdödligheten i Västra Götaland sjunker visserligen under vecka 20 enligt siffrorna vi har fått in, men det beror förmodligen på eftersläpning i rapporteringen, säger Tomas Johansson.

Stora skillnader

Skillnaderna mellan Sveriges tre storstadskommuner är stora. Både Stockholm och Göteborg har haft en betydande överdödlighet i april och maj medan Malmö fortfarande inte uppvisat någon överdödlighet alls.

– Överdödligheten i Stockholms kommun har dock börjat närma sig normala nivåer medan överdödligheten i Göteborg under maj har varit högre än för Stockholm, säger Tomas Johansson.
Statistiken redovisas i excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar:

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se